laupäev, 10. aprill 2010

Põhikirja väljavõte

Ühingu eesmärgid on:

- külanaiste ühtekoondamine ja koolitamine.
- laste ja noorte huvitegevus Uue-Antsla Rahvamajas
- peretraditsioonide ja rahvakultuuri arendamine.
- kokakunsti ja käsitöö edendamine.
- külade heakord ja puhta looduskeskkonna säilitamine.
- kogukonnateenuste pakkumine.
- külaturismi arendamine.
- piirkonna külade vajadustest lähtuv ettevõtlus.

Kommentaare ei ole: